Kurslitteratur

Kurslitteratur - Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättningar

Psykiatriboken
Klinisk psykiatri
Självskadande beteende

Tips på litteratur

Psykiatri - En orienterande översikt
Psykiatri
Psykiatrisk diagnostik
Psykiatri för primärvård

Kurslitteratur - Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa

KBT i omvårdnadsarbetet – Om meningsskapande i gemenskap
Psykiatrisk etik

Tips på litteratur

Stolthet & fördom
Kognitiv medicin
Att leva med psykisk ohälsa

Kurslitteratur - Lagstiftning, dokumentation och organisation

Psykiatrins Juridik 2016
Psyk-VIPS