Brukarorganisationer, intresseorganisationer, föreningar...

BJPsych
American Psychiatric Publishing
HealthCentral
Medscape
NSPH
Praktisk Medicin
Psychiatric News
RSMH
RUS-Riks
SBU
Svenska Psykiatriska Föreningen
The New England Journal of Medicine
WHO
Stiftelsen – Gyllenkroken
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka
Sveriges Fontänhus Riksförbund