Diagnossystem

Psykiska störningar och klassifikation av psykiska störningar (ICD-10, 11 samt DSM-IV, V)
Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar - F00-F09
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser - F10-F19
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom - F20-F29
Förstämningssyndrom - F30-F39
Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom - F40-F48
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer - F50-F59
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna - F60-F69
Psykisk utvecklingsstörning - F70-F79
Störningar i psykisk utveckling - F80-F89
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid - F90-F98
Ospecificerad psykisk störning - F99-F99
DSM IV
DSM V
ICD 10 (Socialstyrelsen)
ICD 11