Skapande verksamhet

Musikterapi
Blues Before Sundwn
Beta SLI
Bildningsbyrån - psykisk hälsa: Helande kunskap - Beta SLI
Bildningsbyrån funktionshinder: Musik som habilitering - Beta SLI
Personligt: Bearbeta svåra känslor med musik 1 - Beta SLI
Personligt: Bearbeta svåra känslor med musik 2 - Beta SLI
Bildningsbyrån - psykisk hälsa: Bioenergetisk kroppspsykoterapi - Beta SLI