Kriminalitet och kriminalvård

Kriminalitet - Beta SLI

UR Samtiden - Hur görs människan?: Finns sambandet ADHD och kriminalitet?

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR165731

UR Samtiden - Att förebygga brott: Samtal om ADHD och kriminalitet

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR178910

UR Samtiden - Att förebygga brott: Vård av kriminella med ADHD

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR178908

UR Samtiden - Hjärnans vindlingar: Om ondska och ansvar

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR167343

UR Samtiden - Hjärnans vindlingar: Ondska och våld - frågor och svar

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR167344

 

UR Samtiden - De första timmarna: Så funkar massmördaren

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR176320

UR Samtiden - Våld, trauma och själens läkning: Därför lockas vi av deckare

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR166991

UR Samtiden - Våld, trauma och själens läkning: Psykologisk första hjälpen

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR166992

UR Samtiden Tema: Brottens offer

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101676-35

UR Samtiden - Brott utan gränser: Brottsoffers behov av stöd

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=UR163310

Livskraft: Samtal bakom galler (Ljudfil)

beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=L100065-22